Kontakta oss
HU Anne-Christine Persson
(a) 013 - 28 66 22
RO
Martin Schilling
(a) 010 - 103 62 42
(m) 070 - 324 26 15
 

 

Länk: Clinicum - Region Östergötland Länk: Clinicum - Hälsouniversitetet

Clinicum

Studenter och personal tränar i en unik miljö som främjar deltagarnas kompetensutveckling och livslånga lärande. Genom regelbunden träning, där praktiska och teoretiska moment varvas, får man en handlingsberedskap som ökar patientsäkerheten inom vården. Clinicums verksamhet är därför viktig för Region Östergötlands nollvision mot vårdrelaterade skador. Interprofessionell kommunikation och samverkan är av högsta betydelse för utvecklingen från novis till expert. Clinicums träning är uppbyggd kring simulering med realistiska scenarion. Återkoppling och utvärdering grundas på evidensbaserad forskning och alla insatser följs upp kontinuerligt med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Återkoppling ges på tre plan; professionell kompetens, följsamhet mot etablerade rutiner och procedurer samt samarbete och kommunikation.

Clinicum har aktiviteter i både Linköping och Norrköping. Region Östergötland har även aktiviteter i Motala. Vi har också möjlighet att erbjuda träning i andra miljöer, exempelvis på sjukhusens kliniker och på regionens vårdcentraler.

Clinicum tel: +46 10-103 00 00, webmaster